Föreningen Sveriges Tapetserarmästare

För att bli medlem i Sveriges Tapetserarmästare -STM krävs dokumenterad utbildning. Det vill säga att den auktoriserade hantverkaren har avlagt arbetsprov för gesäll- eller mästarbrev eller motsvarande lång och gedigen yrkeserfarenhet.

Branschorganisationen borgar för trygghet och högsta möjliga hantverkskvalitet. Auktoriserade hantverkare som är anslutna till STM har en stor yrkesskicklighet vad det gäller hantverkskunnande, respekt för traditionen, en stor miljömedvetenhet och ett kvalitetstänkande utöver det vanliga utan att bortse från trender.

Väljer du en auktoriserad hantverkare verksam inom STM betyder det att din valfrihet ökar drastiskt. Få inredningsbutiker kan mäta sig med det utbud som finns hos en ansluten verkstad. Ett brett sortiment av tyg, skinn och konstläder till försäljning från ledande svenska och utländska leverantörer. Med möjligheten att låna provkollektioner och se tyget eller skinnet i sin rätta miljö. En annan fördel är att en auktoriserad hantverkare som arbetar med materialet har hög kännedom och känsla för kvalitet. Därför riskerar du inte att välja felaktiga material.

STMs auktoriserade hantverkare är verksamma inom en lång rad av besläktade arbetsfält som har sin ursprung sedan mitten på 1500-talet. Med generationer av kunskap skapar våra medlemmar en genuin slutprodukt med både hög kvalitet och personlighet.

Verktyg

I slutet av 1500-talet kom tapetseraryrket till Sverige. men först på senare delen av 1600-talet fick yrket sitt genombrott i landet, mycket tack vare två franska tapetserare verksamma på Stockholms slott.

Det dröjde dock ända till 1778 innan tapetseraryrket instiftades i Stockholm och ända fram till att skråväsendet avskaffades 1846, när näringsfriheten tillkom, var bara en handfull tapetserarmästare verksamma i Sverige.

I och med skråväsendets upphörande bildades hantverksföreningar inom flera olika yrken. I Stockholm bildades Tapetserarföreningen 1847. Vilken ersattes 1893 av Tapetseraryrkesidkarföreningen, som utgjorde en sammanslutning av tapetserarmästarna. Föreningen bildades som motvikt till Stockholms Tapetserarefackförening, där flera större möbelföretag ingick.

Problem uppstod ganska snabbt, inte minst vid löneförhandlingar, och därför bildades Stockholms Möbelindustriförening 1905. Men redan samma år gjorde missnöjda tapetserare en utbrytning och Stockholms Tapetseraremästareförening bildades.

1921 bildades Sveriges Tapetseraremästares Centralförening för tapetserarmästare i hela landet, inte minst för att utveckla utbildningsarbetet men också för att enklare sluta löneavtal. Kraven ställdes redan från början mycket högt, därför har föreningen varit extra noggrann med att upprätthålla och utveckla hantverkstraditionen.

2008 bytte föreningen namn till Sveriges Tapetserarmästare.

Vi är medlem i

Bli medlem hos oss nu!

Använd vårt ansökningsformulär, slå oss en signal eller skicka ett mejl till .

Ett medlemskap i STM innebär dels att du får ta del av vår marknadsföring och att ditt företag finns med på vår medlemsida "Hitta hantverkare". Trygghet för kunden att ditt företag är anslutet till en auktoriserad hantverksförening som följer ARNs riktlinjer. Möjligheten att teckna en väldigt förmånlig företagsförsäkring som är speciellt framtagen för våra hantverksmedlemmar.