Trygghet genom Sveriges Tapetserarmästare

Alla medlemmar har eget medlemsnummer och har antagits genom urval och bedömning enligt Sveriges Tapetserarmästare.

För att bli medlem i Sveriges Tapetserarmästare -STM krävs dokumenterad utbildning. Det vill säga att den auktoriserade hantverkaren har avlagt arbetsprov för gesäll- eller mästarbrev eller motsvarande lång och gedigen yrkeserfarenhet.

Mentor-adept avtal genomförs under en tre års period. Mentorn är fullvärdig medlem i STM och utses av föreningen. Efter tre år kan adepten, om denne visat sig uppnå föreningens krav på kunskap och kvalitet, ansöka om medlemskap i STM

Våra medlemmars hantverkskunnande inom föreningen är stort, liksom känslan för kvalitet med förstklassig service. Som kund får du råd vad det gäller material och tyg- och skinnkvaliteter. Hantverkaren undersöker även underarbetet, om det måste skapas nytt eller renoveras, då underarbetet är av största vikt för att slutresultatet ska ha en professionell prägel med hög kvalitet.

När valet av tyg eller skinn är gjort gör våra STM medlemmar en tyg- eller skinnberäkning, med mönsterpassning om så behövs, för att undvika materialspill och en onödig kostnad.

Naturligtvis får du en offert innan arbetet påbörjas. Något som innebär att du slipper drabbas av obehagliga överraskningar. När jobbet är klart kan du glädja dig över hantverkets kvalitet.

Självklart ger auktoriserade yrkesverkstäder anslutna till STM samma kvalitativa service vare sig det gäller privat eller offentlig miljö.

Som kund hos Sveriges Tapetserarmästare har du också tillgång till ett extra skyddsnät. Om du av någon anledning inte är nöjd med det utförda arbetet kontrollerar opartiska granskningsmän det utförda hantverksarbetet. Är kvaliteten inte tillräckligt hög åtgärdas arbetet.

Sveriges Tapetserarmästares auktoriserade hantverkare följer Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) riktlinjer.

Våra medlemmar i STM samarbetar även med etablerade branscher som möbelkonservatorer, inredningssnickare, designers och arkitekter.

Agneta Trybom - Ordförande
Ordförande STM - Agneta Trybom