Utbildning

Möbeltapetserare

Lärlingsutbildningar

 

Skolor

 • Träakademien Höga Kusten
 • Företagsvägen 2
 • 872 80 KRAMFORS
 • Tel: 0612-801 13, 804 70
 • traakademien.se

 

 

 • Malmstens Linköpings Universitet
 • Larsbergsvägen 8
 • 181 39 LIDINGÖ
 • Tel: 013-28 23 22
 • liu.se/malmstens

 

 • Stenebyskolan
 • Konst- och kulturutbildning
 • Hemslöjdsvägen 1
 • 1660 10 DALS LÅNGED
 • Tel: 0531-710 00
 • E-post:
 • steneby.se

Gardinmakare

Lärlingsutbildningar

 
 

Bil- & Sadelmakare

Lärlingsutbildningar

 

Skolor

 • Sadelmakeriskolan i Tärnsjö
 • Besöksadress: Södra Storgatan 2C
 • Box 16
 • 740 45 TÄRNSJÖ
 • Tel: 0292-501 87
 • sadelmakeriskolan.com
Stiftelsen Hantverk & Utbildning 2016

Utbildningen Hantverkslärling har i år ökat antal platser för tapetserare.

För mer information besök hantverkslarling.se

Adeptavtal

Adeptavtal kan sökas efter genomförd utbildning, därefter kan man bli fullvärdig medlem.

Syftet med adeptavtalet, som gäller i 3 år, är att ge nyetablerade företagare i Sveriges Tapetserarmästare stöd samt hjälp att utvecklas i sitt yrke. Adepten tilldelas en mentorn som åtar sig att svara på yrkestekniska frågor. Till mentor får endast den utses som själv är medlem i STM och dessutom förklarat sig villig att vara mentor. Mentor utses av lokalföreningen, efter ansökan av adept.

Adept och mentor ska i möjligaste mån tillhöra samma geografiska område och lokalförening, till vilken adepten inbjuds att närvara. Adeptavtalet är helt frivilligt för båda partner och mentorn har inte rätt att bestämma över företagets skötsel och har inget juridisk ansvar för sin adept. Avtalet ger adepten rätt att använda föreningens tidlista och att teckna en förmånlig företagsförsäkring.

Vill du ha närmare information är du välkommen att kontakta oss.

Gesäll- & Mästerbrev

STM bistår med alla behövande granskare av Gesäll- och Mästarprov. Kostnad för granskning av proven är 3 000 kr + moms samt att reseersättning för granskarna tillkommer.

Gesäll- och Mästarbrev söks hos Sveriges Hantverksråd Leksand hantverksrad.se

Förgranskare inom våra olika hantverksområden är:

 • Möbeltapetserare- Tillförordnad Ylva Johansson: info@ylvatapetserare.se
 • Gardinmakare- Jan Rehnholm: info@rehnholms.se
 • Bilsadelmakare- Lars Saverman: info@kallesbilsadelmakeri.se
 • Sadelmakare- Kontakta SBO: www.sadelmakare.org

Provbestämmelser för nedladdning