Bli en del av Sveriges Tapetserarmästare 

Om du vill bli medlem i Sveriges Tapetserarmästare som auktoriserad hantverkare krävs det att du inom något av våra tre yrken har en dokumenterad utbildning eller har avlagt ett godkänt arbetsprov för Gesäll eller Mästarbrev eller har en lång och gedigen yrkeserfarenhet som motsvarar utbildning.

​​​​​​​Ansökningsformuläret finner du om du scrollar ner på denna sida, men läs igenom nedanstående information först.

Vårt medlemskap

För att bli medlem i föreningen krävs att den sökande har ett registrerat företag, är godkänd för F-skatt och har en genomförd godkänd utbildning, minst två år eller motsvarande validerade kunskaper. Även den som tidigare har varit aktiv medlem i STM men ej längre är aktiv i sitt företagande eller den som är anställd på ett medlemsanslutet företag, kan ansöka om medlemskap.

Som godkänd och antagen blir den sökande medlem i både en centralförening och en lokalförening. Avgifterna består av medlemsavgift, serviceavgift samt prenumeration på SvenskTapetserartidning, som kommer ut sex gånger om året. Till anställda och den ej längre verksamma medlemmen lämnas 100 % rabatt på serviceavgiften. Till den med nystartat företag ges 50 % rabatt på serviceavgifter under de två första åren som medlem. Rösträtt på års- och medlemsmöten, har den som bedriver aktivt företagande i egen verksamhet och betalar medlem- och serviceavgift.
 Medlemsavgifter till central- respektive lokalförening samt prenumeration på medlemstidningen, betalas till fullo av alla medlemmar.  

Årsavgiften i föreningen är för närvarande:


Medlemskap Centralförening 300 kr (ej avdragsgill och ej momspliktig).
Medlemskap Lokalförening 450 kr (ej avdragsgill och ej momspliktig)
Serviceavgift 3 000 kr exkl. moms.
Prenumeration SvenskTapetserartidning 600 kr (avdragsgill och momsbefriad)
Totalt: 5100 kronor / år

​​​​​​​Inträde sker en gång i kvartalet, rabattavdrag ges på första fakturan på serviceavgift och prenumerationsavgift på medlemskap som påbörjas kvartal tre eller fyra.

Medlemsförmåner


Som medlem i Sveriges Tapetserarmästare, är du en del av en stolt gemenskap av riktiga hantverkare. I vårt nätverk knyter du inte bara värdefulla kontakter med andra inom ditt eget hantverk, utan får också möjlighet att ta del av våra medlemsförmåner. Läs mer här:

STM:s Företagsförsäkring

STM:s Medlemsförmåner

Vill du ha mer information om vårt medlemskap?
​​​​​​​Kontakta oss via e-post: medlem@tapetserarmastare.se

Styrande dokument

Stadgar 2020

Affärsetiska principer ​​​​​​​

GDPR

Bli medlem

Om du är intresserad av att bli en av oss läser du igenom informationen om vårt medlemskap samt de styrande dokumenten och fyller därefter i ansökan här nedan. När du har fyllt i intresseanmälan för medlemskap kommer vi dels att göra en kreditkontroll av ditt företag och dels få det bekräftat från Skatteverket att du är godkänd för F-skatt (gäller yrkesverksamma medlemmar). Din ansökan kommer sedan att behandlas av vår styrelse. Det sker normalt på ett ordinarie styrelsemöte en gång i månaden. Det kan därför dröja upp till några veckor innan din ansökan behandlas.