Bli en del av Sveriges Tapetserarmästare 

Om du vill bli medlem i Sveriges Tapetserarmästare som auktoriserad hantverkare krävs det att du inom något av våra tre yrken har en dokumenterad utbildning, har avlagt arbetsprov för gesäll- eller mästarbrev eller har en lång och gedigen yrkeserfarenhet som motsvarar utbildning. 

Vårt medlemskap

För att bli medlem i föreningen krävs att den sökande har ett registrerat företag, är godkänd för F-skatt och har en genomförd godkänd utbildning, minst två år eller motsvarande validerade kunskaper. Även den som tidigare har varit aktiv medlem i STM men ej längre är aktiv i sitt företagande eller den som är anställd på ett medlemsanslutet företag, kan ansöka om medlemskap.

Som godkänd och antagen blir den sökande medlem i både en centralförening och en lokalförening. Avgifterna består av medlemsavgift, serviceavgift samt prenumeration på SvenskTapetserartidning, som kommer ut sex gånger om året. Till anställda och den ej längre verksamma medlemmen lämnas 100 % rabatt på serviceavgiften. Till den med nystartat företag ges 50 % rabatt på serviceavgifter under de två första åren som medlem. Rösträtt på års- och medlemsmöten, har den som bedriver aktivt företagande i egen verksamhet och betalar medlem- och serviceavgift.
 Medlemsavgifter till central- respektive lokalförening samt prenumeration på medlemstidningen, betalas till fullo av alla medlemmar.  

Styrande dokument

Stadgar 2020

Affärsetiska principer ​​​​​​​

GDPR

Bli medlem

Om du är intresserad av att bli en av oss är det bara att du läser igenom informationen om vårt medlemskap samt de styrande dokumenten och sedan ansöker till Sveriges Tapetserarmästare via vårt formulär!