Gesäll- och mästarbrev

Ansökningsformulär för anmälan till Gesällprov, Validering för Gesällbrev samt Yrkesdelen i Mästarutbildningen, finner du om du scrollar ner på denna sida, men läs igenom provbestämmelserna först.

All information om provbestämmelserna för Gesäll- och Mästarbrev i våra tre yrken hittar du här:

​​​​​​​Tapetserare
Gardinmakare
Bilsadelmakare

Information om validering för Gesällbrev fås på begäran från gesall_mastare@tapetserarmastare.se.
Skriv i ämnesraden vilken yrkeskategori du önskar få valideringsinformation om.

Ansökningar tas emot löpande. Innan din ansökan kan behandlas ska en anmälningsavgift på 500 kr inklusive moms, märkt med "Gesäll", "Mästare" eller "Validering", betalas in till Sveriges Tapetserarmästares BG: 107-6918.
Kvitto på inbetalningen ska skickas till gesall_mastare@tapetserarmastare.se.
Därefter får du ett kvitto/bokföringsunderlag av oss i retur.

Granskning av Gesällprov i tapetseraryrket sker vid ett granskningstillfälle, antingen i maj eller i september på någon av de godkända utbildningar vi samarbetar med (OBS! 2024 sker granskning endast i maj) . Granskningsdatum 2024: Tisdag 21 maj på Yrkeshögskolan Höga Kusten i Kramfors respektive torsdag 23 maj på Möbeltapetseringen Stenebyskolan i Dals Långed. Sista anmälningsdag: 21 mars.

Granskning av Gesällprov i gardinmakaryrket sker vid ett granskningstillfälle på en i förväg överenskommen provplats.

Granskning av Gesällprov i bilsadelmakaryrket sker vid ett granskningstillfälle, antingen i januari/februari eller i augusti/september. (OBS! 2024 sker granskning endast i september). Granskning utförs i samarbete med de skolor och utbildningar som genomför bilsadelmakarutbildning.

För att erhålla Mästarbrev krävs att du har ett Gesällbrev i tapetseraryrket, gardinmakaryrket eller bilsadelmakaryrket, har yrkesarbetat minst 10 000 timmar efter grundutbildning samt att du med godkänt resultat har genomgått av Sveriges Hantverksråd godkänd Mästarutbildning eller innehar motsvarande av branschen validerade kunskaper. Saknar du Gesällbrev men har lång yrkeserfarenhet i branschen kan du ansöka om validering för Gesällbrev. Anmälan till Mästarutbildningen görs via formulär Ansök om att gå Mästarutbildningen
Samtidigt görs anmälan till Yrkesdelen i Mästarutbildningen här nedan.

För dig som avlagt Gesällprov före 2020-01-01 och erhållit en poäng över 4.0 på ett prov med svårighetsgrad över 4.0 gäller de tidigare bestämmelserna, att Gesällprovet kan användas som Mästarprov. Då behöver du inte göra Yrkesdelen, men anmälningsformuläret ska fyllas i och anmälningsavgiften betalas in.

Om du har frågor kontakta: Sveriges Tapetserarmästares gesäll- och mästarbrevsanvarig via e-postadress: gesall_mastare@tapetserarmastare.se.

Här nedan är de uppgifter du behöver fylla i för din anmälan för: Gesällprov; Validering för Gesällbrev eller Yrkesdelen i Mästarutbildningen

Kontakt​​​​​​​


Eftersom föreningen inte har ett bemannat kansli ombeds ni kontakta styrelsen enligt  nedan epostadress.
(Är du redan medlem ange ditt medlems/kundnr)​​​​​​​​​​​​​​kansliet@tapetserarmastare.se