Gesäll- och mästarbrev

All information om provbestämmelserna för gesäll- och mästarbrev i våra tre yrken hittar du här:

​​​​​​​Tapetserare
Gardinmakare
Bilsadelmakare

Ansökan tas emot löpande för vår- respektive hösttermin och behandlas så snart anmälningsavgiften betalats in. I samband med ansökan skickas även bilder på tänkta provobjekt in i separat mail till förgranskaren: kansliet@tapetserarmastare.se
Skriv ”Provobjekt gesällprov” respektive ”Provobjekt mästarprov” i ämnesraden.

Granskning av gesällprov i tapetseraryrket sker vid ett granskningstillfälle, antingen i maj eller i oktober (från år 2021 i september) på någon av utbildningarna: Tibro Hantverksakademi och/eller Stenebyskolan. 
Granskning av gesällprov i gardinmakaryrket sker vid tre granskningstillfällen och i bilsadelmakaryrket vid två granskningstillfällen, tidpunkter och plats för granskning i dessa yrken sker efter överenskommelse mellan provtagare och granskare.

Om du har frågor kontakta: Sveriges Tapetserarmästares gesäll och mästarbrevsanvarige:
Ylva Johansson, info@ylvatapetserare.se

Här nedan är de uppgifter du behöver fylla i för din anmälan för gesäll respektive mästarprov.

Kontakt​​​​​​​


Eftersom föreningen inte har ett bemannat kansli ombeds ni kontakta styrelsen enligt  nedan epostadress.​​​​​​​kansliet@tapetserarmastare.se