Lokalföreningarna 


Som medlem i Sveriges Tapetserarmästare ansluts medlemmen - förutom till centralföreningen - även till en av de fem lokalföreningarna. Lokalföreningarna består av Tapetserarmästarna i  Norr, Mälardalen, Stockholm, Göteborg samt Tapetserarmästarna Syd. Lokalföreningarna har sin egen styrelse, föreningsaktiviteter och sammankomster vilket gör att nätverkande och samarbeten kan hållas mer aktivt på en mer lokal nivå. Kontaktuppgifter till respektive Lokalförening hittar ni nedan.

Kontakt​​​​​​​


Eftersom föreningen inte har ett bemannat kansli ombeds ni kontakta styrelsen enligt nedan epostadress.
kansliet@tapetserarmastare.se

Tapetserarmästarna i Norr

Instagram/FB: 
@tapetserarenorr

Ordförande: Lena Gustafsson
Telefon: 023-388 52 00
Epost: tminorr@tapetserarmastare.se

Göteborg
Instagram/FB:
Sveriges Tapetserarmästare- Göteborgsföreningen
​​​​​​​

Ordförande: Martin Hegelius
Telefon: 070- 563 98 88
Epost: goteborg@tapetserarmastare.se


Mälardalen

Instagram/FB:

​​​​​​​
Ordförande: Hanna Blomster
Telefon: ​​​​​​​073-671 59 82
Epost: malardalen@tapetserarmastare.se

Tapetserarmästarna Syd

Instagram/FB:
@tapetserarmastarnasyd
​​​​​​​
Ordförande: Emma Liljeqvist
Telefon: ​​​​​​​079-300 82 52
Epost: tmsyd@tapetserarmastare.se

Stockholm

Instagram/FB: ​​​​​​​ @stockholmstapetserarmastare

Ordförande: Birgitta Welle
Telefon: 070-245 99 75
Epost: stockholm@tapetserarmastare.se