Lokalföreningarna 


Som medlem i Sveriges Tapetserarmästare ansluts medlemmen - förutom till centralföreningen - även till en av de sex lokalföreningarna. Lokalföreningarna består av Stockholm, Mälardalen, Tapetserarmästarna Syd, Östergötland och TM Norr. Lokalföreningarna har sin egen styrelse, föreningsaktiviteter och sammankomster vilket gör att nätverkande och samarbeten kan hållas mer aktivt på en mer lokal nivå. Kontaktuppgifter till respektive Lokalförening hittar ni nedan.

Kontakt​​​​​​​


Eftersom föreningen inte har ett bemannat kansli ombeds ni kontakta styrelsen enligt nedan epostadress.
kansliet@tapetserarmastare.se

Stockholm

Instagram/FB: 
​​​​​​​@stockholmstapetserarmastare

Ordförande: Birgitta Welle
Telefon: 070-245 99 75
Epost: birgittawelle@gmail.com

​​​​​​​TM Norr
Instagram/FB:
 @tapetserarenorr
​​​​​​​

Ordförande: Lena Gustafsson
Telefon: 023-388 52 00
Epost: info@gruvgrand.se


Tapetserarmästarna Syd

Instagram/FB:
@tapetserarmastarnasyd
​​​​​​​
Ordförande: Emma Liljeqvist
Telefon: ​​​​​​​079-300 82 52
Epost: hej@mobleriet.se

Göteborg

Instagram/FB: ​​​​​​​ Sveriges Tapetserarmästare- Göteborgsföreningen

Ordförande: Martin Hegelius
Telefon: 070-563 98 88
Epost: info@martintapetserare.se

Mälardalen

Instagram/FB:

Ordförande: Hanna Blomster
Telefon: 073-671 59 82
Epost: 
​​​​​​​
hanna@blomstertapetserare.se